Gạch bậc thềm 400 màu đỏ

Công năng : Gạch lát bậc thềm
Kích thước : 400*300*13 mm
Khối lượng : 3.3 kg/viên