Nhà Cung Cấp Vật Liệu Xây Dựng | Huỳnh Nhì
214 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Điện thoại: 02353877319 – 02352214318 – 0913977319 Mrs Ngô – 0846.778.319 Mrs Lựu
[Showroom 01]: 211 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Điện thoại: (0235) 654 7769 – 0918.127.769 Mrs Kim Châu
[Showroom 02]: 293 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Điện thoại: Mrs Trang: 0913.999.607 – Mr Nam: 0846.877.319
Kho Hàng 01: 355 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Kho Hàng 02: 293 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tài khoản NH Huỳnh Tấn Phong Vietcombank: 0651000442698 CN Quảng Nam
Tài khoản NH Huỳnh Tấn Toàn Vietinbank: 104544409999 CN Quảng Nam
[E] : [email protected] – [F] : facebook.com/vatlieuxaydunghuynhnhi
Google Maps: https://g.page/vatlieuxaydunghuynhnhi
[w] : www.huynhnhi.com