Nhà Cung Cấp Vật Liệu Xây Dựng | Huỳnh Nhì
214 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
[Cửa hàng]: 02353877319 – 02352214318 – 0913977319
[Showroom]: 211 Điện Biên Phủ] : 0235654 7769 – Showroom Trang Trí Nội Thất
Kho Hàng 01: 355 – 357 Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Kho Hàng 02: 293ABC Điện Biên Phủ, Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Kho Hàng 03: Bến xe Nam Phước – Thị Trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tài khoản NH Huỳnh Tấn Phong Vietcombank: 0651000442698 CN Quảng Nam
Tài khoản NH Huỳnh Tấn Toàn Vietinbank: 100870863119 CN Quảng Nam
[E] : [email protected] – [F] : facebook.com/vatlieuxaydunghuynhnhi
[Skype]: chautanhuynh
[w] : www.huynhnhi.com