Gạch ốp lát HOA ĐÁ

Công năng : Gạch ốp, lát
Kích thước : 600*600 mm
Họa tiết : Vân Đá
Bề mặt : Nhám
Loại men : Men matt
Xương gạch: : Granite
Sản phẩm Random 5 Face