Chậu rửa

Công nghệ : Men Nano nung diệt khuẩn
Màu sắc : Trắng