Ngói nóc to tráng men cà phê

Công năng : Phụ kiện Ngói lợp
Kích thước : 340*170*15 mm
Khối lượng : 2,7 kg/viên