Gạch ốp lát MỘC LAN

Công năng : Gạch ốp, lát
Kích thước : 150*900 mm
Họa tiết : Vân Gỗ
Bề mặt : Nhám
Loại men : Men matt
Xương gạch: : Granite
Sản phẩm Random 10 Face

Danh mục: