Tiểu nam

Hệ thống xả :Xả ngang
Van xả: Cảm ứng âm tường
Màu sắc:Trắng