Ngói 18viên/m2

Công năng : Ngói lợp
Kích thước : 335*225*15 mm
Khối lượng : 2.25 kg/viên