Ngói nóc trung tráng men trong

Công năng : Phụ kiện Ngói lợp
Kích thước : 245*120*05 mm
Khối lượng : 1.2 kg /viên