Tag Archives: kinh nghiệm làm nhà

06 kinh nghiệm xây nhà quan trọng

Bạn mới xây nhà lần đầu nên không có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng nhà cửa. Có khi người thợ làm sai mà cũng ngỡ là đúng và bị qua mặt mà không biết hỏi ai. Đừng nghĩ rằng khi đã khoán cho nhà thầu rồi thì không còn lo lắng. Nếu gặp…